De adviseurs van Borst Bedden beantwoorden vragen over slapen en gezondheid voor de blog NHD Gezond. Heeft u ook een vraag? Stuur deze dan in via deze link of stuur een e-mail naar info@borstbedden.nl. Er wordt gevarieerd tussen verschillende thema's op het gebied van slapen en zorg. Op deze pagina kunt u meer lezen over het thema waterbedden en het lichaam.

Thema: waterbedden en het lichaam

Klimaat waterbed erg gunstig

1. Wat voor invloed heeft een waterbed op je lichaam wat een 'normaal' bed niet heeft?

Elk bed heeft voor- en nadelen. Maar wat voor negen personen een voordeel is, is voor de tiende een nadeel. Dit geldt zeker voor een waterbed. Qua fysiologische ondersteuning is een watermatras één van de zachtste matrassen. Dat komt een rugslaper meestal ten goede. Voor een buikslaper is dat nadelig. De meeste westerse mensen zijn echter zijslapers en voor hen is de ontwikkeling gunstig dat er nu beter ‘gezoneerde’ watermatrassen bestaan. Google maar eens op ‘ZEN-sleep’.

De zelf in te stellen, constante temperatuur van het waterbed is een andere belangrijke eigenschap. Uit redelijk recent onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam is gebleken dat men beter slaapt bij een lichte opwarming van de huid. Mensen slapen sneller in, slapen dieper en slapen langer door. Een goed klimaat in bed is reuze belangrijk; te warm of te klam slapen staan steevast in de top vijf met betrekking tot factoren die de nachtrust verstoren. Nog boven ‘een slecht matras’!

Nadelig is in theorie de instabiliteit van een waterbed en het verstoren van de nachtrust van de partner. Hoewel dat eerste punt soms juist als een gevoel van luxe wordt ervaren en de mate waarin je elkaar verdraagt of storend ervaart, per stel verschillend is.

2. Is een waterbed goed voor een rug met ingezakte wervels?

Als u de vraag zo scherp stelt: meestal niet. Elk bedadvies blijft een persoonlijk verhaal en we kennen bij Borst Bedden vele tientallen rugpatiënten die zweren bij hun waterbed. In algemene zin is een steviger, bij voorkeur instelbaar slaapsysteem te prefereren.

3. Is het nu echt zo slecht om constant door straling omgeven te zijn wegens de verwarming van zo'n bed?

De opwarming van het waterbed wordt verzorgd door een verwarmingsmat die onder het matras ligt. Deze verwarmt niet continu, maar zo nu en dan. Het magnetisch veld dat daarbij vrijkomt ligt rond de 300 nanoTesla (nT).

Voor het vergelijk: we worden continu omgeven met zo’n 20 nT. Een afgaande mobiele telefoon geeft tussen de 800 en 1200 nT af en een beeldscherm is vergelijkbaar met een waterbed: ook zo’n 300 nanoTesla.

Hoeveel straling schadelijk is voor de gezondheid wordt door verschillende instanties anders beoordeeld. De Wereld Gezondheids Organisatie (W.H.O.) houdt het bijvoorbeeld op 100.000 nT.  Maar kritische wetenschappers houden het op 20nT voor je slaapplaats.

Mocht u het zekere voor het onzekere willen nemen: een tijdschakelaar biedt uitkomst. Wel zo makkelijk. Bij sommige heaters is een tijdschakelaar ingebouwd.